توصیه های آیت الله العظمی نوری همدانی به زائران اربعین

یکی از مناسبت های مورد عنایت اسلام، اربعین می باشد که در برخی از روایات، زیارت اربعین به عنوان یکی از نشانه های مومن قلمداد شده است. راهپیمایی عظیم اربعین در جهان بشریت هیچ مثل و مانندی ندارد و مردم با عشق به پیامبر خاتم(ص) و ارادت به خاندان پاک و مطهرش با هر نوع ر…