حجت الاسلام و المسلمین شیخ عبدالرسول قمی

…آقای میرزا محمود فسائی داماد آیت الله میرزا محمود شیرازی (استاد آقای خوئی) نقل می کردند که مؤسس پیاده روی اربعین مرحوم میرزا حسین نوری بوده اند…

 

متن کامل مصاحبه بزودی منتشر می گردد.